MỜI QUÝ KHÁCH CHỌN SẢN PHẨM ƯNG Ý

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Diện tích đất (căn giữa): 126m²

Diện tích sàn xây dựng: 183m²

Kết cấu: 2 tầng

Bàn giao: Full nội thất 5*

Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá bán: 16 tỷ

Thanh toán: 3,2 tỷ nhận nhà

Lợi nhuận tối thiểu: 5%/năm

MUA SẢN PHẨM NÀY CHI TIẾT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Diện tích đất (căn giữa): 126m²

Diện tích sàn xây dựng: 291m²

Kết cấu: 2 tầng

Bàn giao: Full nội thất 5*

Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá bán: 18 tỷ

Thanh toán: 3,6 tỷ nhận nhà

Lợi nhuận tối thiểu: 5%/năm

MUA SẢN PHẨM NÀY CHI TIẾT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Diện tích đất: 150m²

Diện tích sàn xây dựng: 270m²

Kết cấu: 2 tầng

Bàn giao: Full nội thất 5*

Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá bán: 18 tỷ

Thanh toán: 3,6 tỷ nhận nhà

Lợi nhuận tối thiểu: 5%/năm

MUA SẢN PHẨM NÀY CHI TIẾT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Diện tích đất: 250m²

Diện tích sàn xây dựng: 270m²

Kết cấu: 2 tầng

Bàn giao: Full nội thất 5*

Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá bán: 26 tỷ

Thanh toán: 5,2 tỷ nhận nhà

Lợi nhuận tối thiểu: 5%/năm

MUA SẢN PHẨM NÀY CHI TIẾT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Diện tích đất (căn giữa): 126m²

Diện tích sàn xây dựng: 291m²

Kết cấu: 3 tầng

Bàn giao: Full nội thất 5*

Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá bán: 18 tỷ

Thanh toán: 3,6 tỷ nhận nhà

Lợi nhuận tối thiểu: 6%/năm

MUA SẢN PHẨM NÀY CHI TIẾT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

Diện tích đất (căn giữa): 120m²

Diện tích sàn xây dựng: 289m²

Kết cấu: 3 tầng

Bàn giao: Full nội thất 5*

Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Giá bán: 17 tỷ

Thanh toán: 3,4 tỷ nhận nhà

Lợi nhuận tối thiểu: 6%/năm

MUA SẢN PHẨM NÀY CHI TIẾT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI